Pap Franswa Voye yon Mesaj Djanm Bay Katolik Ameriken yo Aprè Lanmò George Floyd la

Pap Franswa te site non George Floyd 2 fwa e li ofri apui spirityèl li pou yon evèk ameriken ki te mete ajenou nan lapriyè nan okazyon yon mouvman pwotestasyon kote manifestan yo t ap repete slogan “Black Lives Matter” oubyen “Lavi moun nwa gen enpòtans. Kadinal yo -kit yo nwa, kit yo blan- leve lavwa pou yo fè kòmantè sou lanmò Misye Floyd la e sèvis kominikasyon Vatikan an atire atansyon sou kòz defen an reprezante jounen jodi a.   

Madam Anthea Butler, yon istoryèn nwa-amerikèn ki espesyalize nan domèn prezidans Lèzetazini e k ap anseye nan Lekòl Teyoloji Inivèsite Yale, deklare:

>

Nan sikonstans nòmal, lanmò George Floyd anba men yon polisye blan epi mouvman pwotestasyon ki dewoule nan lemond antye pou denonse rasism ak britalite lapolis… an tan nòmal sa te byen kapab pwovoke yon reyaksyon diplomatik an soudin bò kote Sen Syèj la. Sepandan, nan yon ane kote pral gen eleksyon Ozetazini, entansite, fòs avèk konsistans reyaksyon Vatikan yo vle di ke nan tout nivo Legliz Katolik la, sòti depi sou Pap Franswa pou rive nan ba nivo klèje a, otorite relijye yo ap chache ankouraje manifestan k ap denonse rasism yo pandan ke, an menm tan, yo lanse yon mesaj klè ki di sou ki bit katolik ameriken yo ta dwe kanpe nan moman Prezidan Donald Trump ap poze kandidati li pou yon 2èm manda an novanm pwochen.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
%d bloggers like this:

Send us your Problem:

Please, Fill out all the fields.

Radio Station:

Your message has been sent. Thanks 😊